Konzultační a poradenská činnost

 • Pomoc při získání dotací z fondů EU
 • ICT bezpečnost ISMS, ISO 27001, auditing
 • ICT řešení - metodika ITIL, TOGAF, Helpdesk
 • Projektové řízení v ICT
 • Studie proveditelnosti v ICT
 • Zadávací dokumentace k výběrovým řízením

UAV technologie

 • Konzultační a poradenská činnost
 • Školení pilotů UAV
 • Výškové inspekční lety
 • Letecké mapování

Informační technologie

 • Konzultace a zajištění výběrových řízení u dodávek IS
 • Auditorská činnost (SW licence, smlouvy a legislativa)
 • Konzultace a zajištění legalizace software
 • Ekonomické a účetní systémy
 • CRM, ERP a eSHOP systémy
 • Správa dokumentů a zakázkové systémy na míru