Společnost ALPHA - OMEGA s.r.o. byla založena v roce 1999 a od samého počátku se naší hlavní činností stalo poradenství v oblasti auditu, výběru a nákupu širokého spektra informačních a komunikačních technologií.

Našim partnerům jsme také pomohli zrealizovat mnoho projektů v oblasti poradenství s dotacemi, investičními pobídkami, granty a ostatními podnikatelskými záměry z fondů Evropské unie.

Ve všech výše uvedených činnostech máme již 15 let praxe. V současnosti disponujeme menším týmem specialistů (konzultanti, lektoři a analytiční experti), kteří tvoří velmi fundovaný a sehraný tým. Odborné specializace našich pracovníků a externích spolupracovníků zahrnují mj. Prince2, TOGAF, ITIL, ISMS či soudního znalce v ICT.

Za Váš zájem o naše stránky i služby děkujeme.