Vstupem do EU se podnikatelským subjektům i orgánům samosprávy, v některých případech i státním organizacím otevírají možnosti čerpat významné dotace z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Zároveň bude pokračovat řada programů v rámci dotační politiky ze státních prostředků ČR.

Subjekt, který chce takovéto prostředky získat a využít, musí splnit řadu podmínek a kritérií. K úspěšnému „propracování se“ k dotaci je nutné m.j. orientovat se v dosti složité struktuře dotačních titulů a také zvládnout vypracování projektu dle stanovených parametrů, který je nezbytnou podmínkou k dotačnímu řízení.

A právě v této oblasti nabízí naše společnost služby, které lze ve stručnosti charakterizovat takto:

  • poradenství o nejvhodnějších možnostech získání dotací pro konkrétní záměr daného subjektu
  • zpracování projektů a žádostí o dotace dle kritérií EU a státních orgánů ČR
  • zpracování studie proveditelnosti
  • zajištění vypracování jiných speciálních a odborných projektů, studií, posudků atd.